Za nami finał Konkursu Sigma Kwadrat

W tym roku dogrywka nie była konieczna, chociaż różnice punktowe pomiędzy najlepszymi zespołami ponownie były minimalne. Zwycięzcami czwartej edycji Lubelskiego Konkursu Statystyczno-Demograficznego Sigma Kwadrat zostali uczniowie reprezentujący I Społeczne Liceum Ogólnokształcące im. Unii Europejskiej w Zamościu.

Rozgrywkę finałową otworzyło wystąpienie Ilony Skibińskiej-Fabrowskiej, Dyrektor Oddziału Narodowego Banku Polskiego w Lublinie, która przekonywała młodzież, że statystyka i ekonomia to dziedziny, które towarzyszą nam każdego dnia. Następnie uczniowie przystąpili do rozwiązywania przygotowanych zestawów zadań konkursowych.

Ostatecznie, po przeprowadzeniu oceny zadań rozwiązywanych przez zespoły finalistów i podliczeniu liczby zdobytych punktów, Komisja konkursowa pracująca pod przewodnictwem dr Mieczysława Kowerskiego ogłosiła następujące wyniki:

Miejsce Nazwa szkoły Skład zespołu Nauczyciel
I I Społeczne Liceum Ogólnokształcące
im. Unii Europejskiej w Zamościu
Piotr Bródka,
Bartosz Zięba,
Paweł Denys
Katarzyna Garbacik
II I Liceum Ogólnokształcące
im. Stanisława Staszica w Lublinie
Aleksandra Drozda,
Karol Nycz,
Weronika Kurek
Małgorzata Mańkowska
III IV Liceum Ogólnokształcące
im. Jana Pawła II w Łukowie
Robert Bartoszewski,
Radosław Józwik,
Michał Wieczorek
Ewa Kosińska

final-ed4-41

Warto również wspomnieć o zespole w składzie: Monika Koczułap, Kamila Kozłowska, Katarzyna Zawadzka reprezentującym III Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida w Zamościu (opiekun zespołu: Ryszard Molas), któremu do miejsca na podium zabrakło tylko jednego punktu.

final-ed4-39

Zwycięzcy konkursu podzielili między siebie atrakcyjne nagrody, m.in. tablety, aparaty cyfrowe i multimedialne kursy językowe. Nie zabrakło także słodyczy ufundowanych przez Firmę Cukierniczą Solidarność.

final-ed4-55

Dzię­ku­jemy serdecznie za Państwa udział w tej edy­cji kon­kursu i zapra­szamy do uczest­nic­twa w jego przyszłych edy­cjach oraz innych kon­kur­sach orga­ni­zo­wa­nych przez naszą uczel­nię.